Kull ZENIT

Den 24 augusti 2018 föddes kull ZENIT.

Mamma Zenta
Mamma Zenta
Pappa Nitro
Pappa Nitro
Ayarips mooi Ranja v Zenit
Ayarips mooi Ranja v Zenit
Ayarips mooi Ranja v Zenit
Ayarips mooi Ranja v Zenit
Ayarips mooi Soleil v Zenit
Ayarips mooi Soleil v Zenit
Ayarips mooi Soleil v Zenit
Ayarips mooi Soleil v Zenit
Ayarips mooi Sooraj v Zenit
Ayarips mooi Sooraj v Zenit
Ayarips mooi Sooraj v Zenit
Ayarips mooi Sooraj v Zenit
Ayarips mooi Casper v Zenit
Ayarips mooi Casper v Zenit
Ayarips mooi Casper v Zenit
Ayarips mooi Casper v Zenit
Ayarips mooi Diell v Zenit
Ayarips mooi Diell v Zenit
Ayarips mooi Diell v Zenit
Ayarips mooi Diell v Zenit
Ayarips mooi Karma v Zenit
Ayarips mooi Karma v Zenit
Ayarips mooi Karma v Zenit
Ayarips mooi Karma v Zenit
Ayarips mooi Merlin v Zenit
Ayarips mooi Merlin v Zenit
Ayarips mooi Merlin v Zenit
Ayarips mooi Merlin v Zenit
Ayarips mooi Pixie v Zenit
Ayarips mooi Pixie v Zenit
Ayarips mooi Pixie v Zenit
Ayarips mooi Pixie v Zenit