Planerade kullar

Smilla planeras att paras hösten 2019
Wizzla planeras att pars hösten/vintern 2019

Nova

Planeras att paras under våren 2019. 

Bild: 2019-02/nova-1707-2.jpeg

Chanel

Planeras att paras våren 2019

Bild: 2019-02/160701-chanel-hs.jpg